INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

.. เนื่องด้วยสถานการณ์COVID-19 .. 
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการไอ
ขอให้เลื่อนการสมัครเรียนไปจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทางแพทย์
ว่าสุขภาพสมบูรณ์ดีแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนที่ได้สมัครเรียนไปแล้ว
แต่เข้าเกณฑ์ข้างต้นสามารถติดต่อขอเลื่อนวันเรียนได้ครับ

.. เงื่อนไขการใช้สตูดิโอระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ..
1. นักเรียนจะต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่และสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ทางสตูดิโอ
จัดเตรียมให้ทุกครั้งก่อนการเรียน เพราะเครื่องมือต่างๆได้รับการทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วครับ
2. ให้พกหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมาใส่ตลอดการเรียนนะครับ
3. กรณีที่ไม่สามารถเปิดคลาสเรียนได้ ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
ตารางเรียนของนักเรียน ทางสตูดิโอจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ
ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ 😀

ตารางเรียนเดือน : เมษายน 63
-Basic wax modeling
วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และปฏิมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
27.28.29 เมษายน 2563
จันทร์.อังคาร.พุธ 12.00-18.00น.
ค่าเรียน : 13,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : พฤษภาคม 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 พฤษภาคม 2563, ศุกร์.เสาร์.อาทิตย์ 13.00-18.00น.
4.5.6 พฤษภาคม 2563,จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
4.5.6.7.8.11.12 พฤษภาคม 2563
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4.5.6.7.8 / 11.12.13.14.15 / 18.19.20.21.22 พฤษภาคม 2563
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการฝังอัญมณีรูปทรงเพชร
ทั้งหมด3รูปแบบ flush setting, square bezel setting และ prong setting
*นักเรียนต้องเรียนวิชาbeginningก่อนถึงจะลงเรียนวิชานี้ได้ครับ
24 พฤษภาคม 63, อาทิตย์ 12.00-18.00น.
ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : มิถุนายน 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 มิถุนายน 2563, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
6.7.13 มิถุนายน 2563,เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
1.2.3.4.5.8.9 มิถุนายน 2563
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
1.2.3.4.5 / 8.9.10.11.12 / 15.16.17.18.19 มิถุนายน 2563
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการฝังอัญมณีรูปทรงเพชร
ทั้งหมด3รูปแบบ flush setting, square bezel setting
และ prong setting
*นักเรียนต้องเรียนวิชาbeginningก่อนถึงจะลงเรียนวิชานี้ได้ครับ
21 มิถุนายน 63, อาทิตย์ 12.00-18.00น.
ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : กรกฎาคม 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
4.5.6 กรกฎาคม 2563,เสาร์.อาทิตย์.จันทร์13.00-18.00น.
11.12.18 กรกฎาคม 2563, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
13.14.15.16.17.20.21 กรกฎาคม 2563
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
13.14.15.16.17 / 20.21.22.23.24 / 27.28.29.30.31 กรกฎาคม 2563
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการฝังอัญมณีรูปทรงเพชร
ทั้งหมด3รูปแบบ flush setting, square bezel setting
และ prong setting
*นักเรียนต้องเรียนวิชาbeginningก่อนถึงจะลงเรียนวิชานี้ได้ครับ
26 กรกฎาคม 63, อาทิตย์ 12.00-18.00น.
ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : สิงหาคม 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
3.4.5 สิงหาคม 2563,เสาร์.อาทิตย์.จันทร์13.00-18.00น.
8.9.15 สิงหาคม 2563, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
3.4.5.7.10.11.12 สิงหาคม 2563
จันทร์-พุธ + ศุกร์ + จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
3.4.5.7 / 10.11.12.14 / 17.18.19.21 / 24.25.26 สิงหาคม 2563
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 4 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการฝังอัญมณีรูปทรงเพชร
ทั้งหมด3รูปแบบ flush setting, square bezel setting
และ prong setting
*นักเรียนต้องเรียนวิชาbeginningก่อนถึงจะลงเรียนวิชานี้ได้ครับ
30 สิงหาคม 63, อาทิตย์ 12.00-18.00น.
ค่าเรียน : 4,000 บาท

วิธีจองคลาสเรียน
1. กรุณาเช็คตารางเรียนว่างยังมีที่ว่างอยู่หรือไม่ ก่อนชำระค่าจองคลาสนะครับ
โดยสามารถสอบถามได้ทางemailหรือโทรศัพท์
2. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
ชื่อผู้เรียน, วิชาเรียน, วันที่เรียน
และเบอร์โทรติดต่อผ่านทางSMSหรือทางemail
3. เมื่อทางสตูดิโอได้รับเงินค่าจองคลาสและได้รับรายละเอียดของผู้เรียน
หลังจากนั้นวันเรียนจึงจะถูกจองครับ
Tel : 089.4939750
Email : lohameka@gmail.com

จำนวนเงินค่าจองคลาส
– หากเลือกเรียนตามตารางวิชาที่กำหนดในเวป
ชำระล่วงหน้า2,000บาท/คน ยกเว้นวิชา
Intensive jewelry making & design
และวิชาWax modeling ชำระล่วงหน้า5,000บาท/คน
เพื่อจองคลาสเรียนครับ โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่เรียน
– หรือหากนักเรียนต้องการที่จะกำหนดวันเรียนเอง
ให้นักเรียนติดต่อกับทางสตูดิโอ เพื่อเชควันเวลาเรียน

และจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ
*ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการยกเลิกคลาสเรียน หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน2อาทิตย์
ทางสตูดิโอจะคืนเงินค่าจองคลาสให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าจองคลาสครับ

ชื่อและเลขที่บัญชี
ธนาคาร ทหารไทย สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกามาครับ
: หากมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเปิดการเรียนได้ตามปกติ
ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเวิร์คช็อป โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเรียน และจะโอนเงินค่าจองคลาสคืนให้เต็มจำนวนครับ
: สำหรับวิชาBeginning, Intermediate, Advance ศิษย์เก่าสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่อีกครั้งโดยชำระเพียงค่าวัสดุ 2,000บาทต่อรายวิชา
เชคตารางเรียนกับทางสตูดิโอได้เลยครับ

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า