INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ระเบียบการเรียนระหว่างสถานการณ์ โควิท-19
1. ผู้เรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเรียนเสมอ
2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนและระหว่างเรียนอยู่เสมอ
3.
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5C และไม่มีอาการไออยู่ตลอดเวลา 
4. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรบกวนกักตัวให้ครบ14 วัน ก่อนการสมัครเรียน

ตารางเรียนเดือน : กรกฏาคม 67
..Elective class..
-Gems setting
วิชาการฝังอัญมณี
24 กรกฎาคม, พุธ
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท 
-Enameling วิชาการเคลือบแก้วและตกแต่งแก้วสีบนผิวโลหะ
25.26 กรกฎาคม, พฤหัส-ศุกร์
เรียน 2 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Basic wax modeling
วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
29.30.31 กรกฎาคม, จันทร์.อังคาร.พุธ 
เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : สิงหาคม 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
5.6.7 สิงหาคม, จันทร์-พุธ
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
5.6.7.9.12.13.14 สิงหาคม
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
5.6.7.9/ 12.13.14.16/ 19.20.21.23/ 26.27.28 สิงหาคม
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
..Elective class..
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
25 สิงหาคม, อาทิตย์
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : กันยายน 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
2.3.4 กันยายน, จันทร์-พุธ
7.8.14 กันยายน, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท 
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
2.3.4.6.9.10.11 กันยายน
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
2.3.4.6/ 9.10.11.13/ 16.17.18.20/ 23.24.25 กันยายน
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion

ตารางเรียนเดือน : ตุลาคม 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
5.6.12 ตุลาคม, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
7.8.9 ตุลาคม, จันทร์-พุธ
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
7.8.9.11.14.15.16 ตุลาคม
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
7.8.9.11/ 14.15.16.18/ 21.22.23.25/ 28.29.30 ตุลาคม
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
..Elective class..
-Gems setting
วิชาการฝังอัญมณี
26 ตุลาคม, เสาร์
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ขั้นตอนการจองคลาส 
1. เลือกตารางเรียนที่กำหนดไว้ในเวป
จากนั้นเชคกับทางสตูดิโอว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่

2. ทุกวิชาเรียนชำระ 5,000 บาทเพื่อจองคลาส
ยกเว้น วิชาIntensive 15วัน ชำระ10,000 บาท
และElective class ชำระเต็มจำนวนเพื่อจองคลาส
โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่มาเรียนครับ

3. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
ชื่อนามสกุล, วิชาเรียน, วันที่เรียนและ
เบอร์โทรติดต่อ
มาที่อีเมล์ lohameka@gmail.com 
4. คลาสจะถูกจองเมื่อทางสตูดิโอได้รับค่าจองคลาส
และข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนผ่านทางอีเมล์ครับ
* ผู้เรียนสามารถติดต่อทางสตูดิโอเพื่อเลือกตารางเรียนเองได้
แต่จะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาส

* เมื่อทำการจองคลาสเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคลาสได้ครับ
ยกเว้นมีปัญหาด้านสุขภาพรบกวนแสดงใบรับรองแพทย์
และชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือเพื่อทำการหาวันเรียนใหม่ครับ

บัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต TTB สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกา
: ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนเวิร์คช็อปหากมีเหตุจำเป็น
โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และจะแจ้งวันเรียนใหม่ให้ทราบครับ

ติดต่อสอบถาม

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า