INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ระเบียบการเรียนระหว่างสถานการณ์ โควิท-19
1. ผู้เรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเรียนเสมอ
2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนและระหว่างเรียนอยู่เสมอ
3.
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5C และไม่มีอาการไออยู่ตลอดเวลา
4. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรบกวนส่งผลตรวจโควิท19ให้ทางสตูดิโอ
ตรวจสอบก่อนและต้องผ่านการกักตัวให้ครบ14 วัน ก่อนการสมัครเรียนครับ
5. ผู้เรียนต้องส่งภาพถ่ายผลตรวจRapid antigen test พร้อม
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ก่อนวันเรียน 1 วัน มาที่ lohameka@gmail.com

ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 7 วัน แจ้งผลตรวจ 1 ครั้ง
ระยะเวลาเรียนมากกว่า 7 วัน แจ้งผลตรวจ 2 ครั้ง
*ครั้งแรกส่งผลตรวจก่อนวันเรียน 1 วัน
*ครั้งที่สองส่งผลตรวจในวันที่ 8 ของการเรียน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทางสตูดิโอได้นะครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลื่อนคลาส
โดยทางสตูดิโอจะแจ้งผู้เรียนให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการส่งข้อความ
ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ทางนักเรียนได้แจ้งไว้ ขอบคุณมากครับ

ตารางเรียนเดือน : สิงหาคม 64
-Intensive jewelry making & design : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4.5.6.7 / 9.10.11.12.13.14 / 16.17.18.19.20 สิงหาคม 64
จันทร์.อังคาร.พุธ.พฤหัส.ศุกร์.เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 30,000 บาท

-Basic wax modeling
วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์ขั้นพื้นฐาน
25.26.27 สิงหาคม 64, พุธ-ศุกร์ 12.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Enameling วิชาการเคลือบและตกแต่งแก้วสีลงบนโลหะ
28.29 สิงหาคม 64, เสาร์-อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 2 วัน ค่าเรียน : 5,500 บาท

ตารางเรียนเดือน : กันยายน 64
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 กันยายน 64, พุธ-ศุกร์ 13.00-18.00น.
4.5.11 กันยายน 64, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
1.2.3.6.7.8.9 กันยายน 64
พุธ-ศุกร์ + จันทร์-พฤหัส 13.00-18.00น.
4.5.11.12.18.19.25 กันยายน 64
เสาร์.อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Intensive jewelry making & design : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
1.2.3 / 6.7.8.9.10 / 13.14.15.16.17 / 20.21 กันยายน 64
จันทร์.อังคาร.พุธ.พฤหัส.ศุกร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
26 กันยายน 64, อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : ตุลาคม 64
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
2.3.9 ตุลาคม 64, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
4.5.6 ตุลาคม 64, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
4.5.6.7.8.11.12 ตุลาคม 64
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Intensive jewelry making & design : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4.5.6.7.8 / 11.12.13.14.15 / 18.19.20.21.22 ตุลาคม 64
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
31 ตุลาคม 64, อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : พฤศจิกายน 64
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 พฤศจิกายน 64, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
6.7.13 พฤศจิกายน 64, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
1.2.3.4.5.8.9 พฤศจิกายน 64
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
6.7.13.14.20.21.27 พฤศจิกายน 64
เสาร์.อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Intensive jewelry making & design : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
1.2.3.4.5 / 8.9.10.11.12 / 15.16.17.18.19 พฤศจิกายน 64
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
28 พฤศจิกายน 64, อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : ธันวาคม 64
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 ธันวาคม 64, พุธ-ศุกร์ 13.00-18.00น.
4.5.6 ธันวาคม 64, เสาร์.อาทิตย์.จันทร์13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
1.2.3.7.8.9.10 ธันวาคม 64
พุธ-ศุกร์ + อังคาร-ศุกร์ 13.00-18.00น.
4.5.6.11.12.18.19 ธันวาคม 64
เสาร์.อาทิตย์.จันทร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Intensive jewelry making & design : promotion
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
1.2.3 / 7.8.9.10 / 13.14.15.16.17 / 20.21.22 ธันวาคม 64
จันทร์.อังคาร.พุธ.พฤหัส.ศุกร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
25 ธันวาคม 64, อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ขั้นตอนการจองคลาส
1. เลือกตารางเรียนที่กำหนดไว้ในเวปและเชคกับทางสตูดิโอว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่ครับ
2. ชำระ 2,000บาท/คน เพื่อจองคลาส ยกเว้นวิชาIntensive jewelry making & design
และ วิชา Wax modeling ชำระ5,000บาท/คน เพื่อจองคลาส โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือ
ให้ชำระวันแรกที่มาเรียน
3. หากชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อนามสกุลของผู้เรียน
วิชาเรียน, วันที่เรียน
และเบอร์โทรติดต่อ มาที่อีเมล์ lohameka@gmail.com
4. เมื่อทางสตูดิโอได้รับค่าจองคลาสและข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนแล้ว วันเรียนจึงจะถูกจองครับ
** หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนตามตารางที่กำหนดไว้ในเวปได้ ให้ติดต่อทางสตูดิโอ
เพื่อหาวันเรียนนอกตารางและจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ
** ในกรณีที่ผู้เรียนได้จองคลาสไว้แล้ว แต่ต้องการที่จะเลื่อนคลาส ผู้เรียนจะต้อง
ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ครบเต็มจำนวนและทำการเลือกคลาสใหม่ครับ( เลื่อนได้เพียง1ครั้ง )
** หากผู้เรียนไม่มาเรียนตามวันที่ได้จองไว้ จะถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ครับ

 บัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทย สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกามาครับ
: หากมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเปิดการเรียนได้ตามปกติ
ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเวิร์คช็อป โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเรียน และจะโอนเงินค่าจองคลาสคืนให้เต็มจำนวนครับ
: สำหรับวิชา Beginning, Intermediate, Advance
ศิษย์เก่าสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่อีกครั้ง โดยทางสตูดิโอ
จะลดค่าเรียนของแต่ละวิชาให้ 50% สามารถเชค
ตารางเรียน
กับทางสตูดิโอได้เลยครับ

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า