INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ระเบียบการเรียนระหว่างสถานการณ์ โควิท-19
1. ผู้เรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเรียนเสมอ
2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนและระหว่างเรียนอยู่เสมอ
3.
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5C และไม่มีอาการไออยู่ตลอดเวลา
4. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรบกวนกักตัวให้ครบ14 วัน ก่อนการสมัครเรียน
5. แสดงหลักฐานการฉัดวัคซีน
6. ตรวจโควิทด้วย ATK ล่วงหน้า1 วัน ก่อนวันเริ่มคลาส จากนั้น
วางผลตรวจ ATK ลงบนกระดาษและเขียนชื่อนามสกุลของผู้เรียนกำกับ
ถ่ายภาพทั้งหมดส่งมาที่ lohameka@gmail.com 

ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 7 วัน แจ้งผลตรวจ 1 ครั้ง
ระยะเวลาเรียนมากกว่า 7 วัน ทางสตูดิโอจะแจ้งให้ตรวจเป็นระยะครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลื่อนคลาส
โดยทางสตูดิโอจะแจ้งผู้เรียนให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการส่งข้อความ
ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ทางนักเรียนได้แจ้งไว้ ขอบคุณมากครับ

ตารางเรียนเดือน : พฤษภาคม 65
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
25.26.27 พฤษภาคม , พุธ-ศุกร์
12.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท

-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
29 พฤษภาคม , อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท
-Enameling วิชาการเคลือบและตกแต่งแก้วสีลงบนผิวโลหะ
30.31 พฤษภาคม , จันทร์-อังคาร
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 2 วัน ค่าเรียน : 5,500 บาท

ตารางเรียนเดือน : มิถุนายน 65
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
4.5.11 มิถุนายน , เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
6.7.8 มิถุนายน , จันทร์-พุธ
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
4.5.11.12.18.19.25 มิถุนายน , เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 16,500 บาท
6.7.8.9.10.13.14 มิถุนายน , จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถุนายน , จันทร์-ศุกร์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 32,000 บาท Promotion
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
26 มิถุนายน , อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : กรกฎาคม 65
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
2.3.9 กรกฎาคม , เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
4.5.6 กรกฎาคม , จันทร์-พุธ
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
2.3.9.10.16.17.23 กรกฎาคม , เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 16,500 บาท
4.5.6.7.8.11.12 กรกฎาคม , จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4-7 / 11-15 / 18-22 กรกฎาคม ,จันทร์-ศุกร์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 32,000 บาท Promotion
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
31 กรกฎาคม , อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : สิงหาคม 65
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 สิงหาคม, จันทร์-พุธ
6.7.13 สิงหาคม, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
1.2.3.5.8.9.10 สิงหาคม, จันทร์-พุธ+ศุกร์+ จันทร์-พุธ
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
6.7.13.14.20.21.27 สิงหาคม, เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 16,500 บาท
-Intensive jewelry making & design 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
1.2.3.5 / 8.9.10.12 / 5.16.17.19 / 22.23.24 สิงหาคม,
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์

13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 15 วัน ค่าเรียน : 32,000 บาท Promotion
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
28 สิงหาคม, อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ขั้นตอนการจองคลาส
1. เลือกตารางเรียนที่กำหนดไว้ในเวปและเชคกับทางสตูดิโอว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่
2. ทุกวิชาเรียนชำระ 5,000 บาท/คน เพื่อจองคลาส
โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่มาเรียน
ยกเว้น Elective class ชำระเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

3. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
ชื่อนามสกุล, วิชาเรียน, วันที่เรียนและ
เบอร์โทรติดต่อ
มาที่อีเมล์ lohameka@gmail.com
4. คลาสจะถูกจองเมื่อทางสตูดิโอได้รับค่าจองคลาสและข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนครับ
* ผู้เรียนสามารถติดต่อทางสตูดิโอเพื่อเชคตารางเรียนส่วนตัวได้ครับ
และจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

* หากผู้เรียนไม่มาเรียนตามวันที่ได้จองคลาสไว้ จะถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ครับ

บัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต TTB สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกา
: ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนเวิร์คช็อปหากมีเหตุจำเป็น
โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และจะแจ้งวันเรียนใหม่ให้ทราบครับ
: สำหรับวิชา Beginning, Intermediate, Advance
ศิษย์เก่าสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่อีกครั้ง โดยทางสตูดิโอ
จะลดค่าเรียนของแต่ละวิชาให้ 50% สามารถเชค
ตารางเรียน
กับทางสตูดิโอได้เลยครับ

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า