INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

 .. เงื่อนไขการเรียนระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ..
1. อุณหภูมิร่างกายของผู้เรียนจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการไอ
2. ผู้เรียนจะต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่และสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ทางสตูดิโอ
จัดเตรียมให้ทุกครั้งก่อนการเรียน เพราะเครื่องมือต่างๆได้รับการทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วครับ
3. ให้พกหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมาใส่ตลอดการเรียนนะครับ

ตารางเรียนเดือน : ตุลาคม 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
3.10.17 ตุลาคม 2563, เสาร์ 13.00-18.00น.
5.6.7 ตุลาคม 2563, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
5.6.7.8.9.12.13 ตุลาคม 2563,
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น. 
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท 
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
5.6.7.8.9 / 12.13.14.15.16 / 19.20.21.22.23  ตุลาคม 2563
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Basic wax modeling
วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และปฏิมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์ 
26.27.28 ตุลาคม 63, จันทร์-พุธ 12.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
31 ตุลาคม 63, เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : พฤศจิกายน 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
2.3.4 พฤศจิกายน 2563, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
7.8.14 พฤศจิกายน 2563, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
2.3.4.5.6.9.10 พฤศจิกายน 2563,
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
2.3.4.5.6 / 9.10.11.12.13 / 16.17.18.19.20 พฤศจิกายน 2563
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
22 พฤศจิกายน 63, อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : ธันวาคม 63
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
5.6.12 ธันวาคม 2563, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
7.8.9 ธันวาคม 2563, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
7.8.9.10.11.14.15 ธันวาคม 2563,
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
7.8.9.10.11 / 14.15.16.17.18 / 21.22.23.24.25 ธันวาคม 2563
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
20 ธันวาคม 63, อาทิตย์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : มกราคม 64
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
4.5.6 มกราคม 64, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
9.10.16 มกราคม 64, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
4.5.6.7.8.11.12 มกราคม 64,
จันทร์-ศุกร์ + จันทร์-อังคาร 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 7 วัน ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4.5.6.7.8 / 11.12.13.14.15 / 18.19.20.21.22 มกราคม 64
จันทร์-ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 3 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
30 มกราคม 64, เสาร์ 13.00-18.00น.
เรียนทั้งหมด 1 วัน ค่าเรียน : 4,000 บาท

วิธีจองคลาสเรียน 
1. กรุณาเช็คตารางเรียนว่างยังมีที่ว่างอยู่หรือไม่ ก่อนชำระค่าจองคลาสนะครับ
หากเลือกเรียนตามตารางวิชาที่กำหนดในเวป ทุกวิชาชำระล่วงหน้า2,000บาท/คน
เพื่อจองคลาสเรียน ยกเว้นวิชาIntensive jewelry making & design
และวิชาWax modeling ชำระล่วงหน้า5,000บาท/คน 
โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่เรียนครับ

2. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
พร้อมข้อมูล ชื่อผู้เรียน, วิชาเรียน, วันที่เรียน
และเบอร์โทรติดต่อ
มาทางอีเมล์ของทางสตูดิโอ Email : lohameka@gmail.com

3. เมื่อทางสตูดิโอได้รับชำระค่าจองคลาส และข้อมูลทั้งหมด
ของผู้เรียน 
หลังจากนั้นวันเรียนจึงจะถูกจองครับ

ชื่อและเลขที่บัญชี
ธนาคาร ทหารไทย สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047–2–18158–5
ประเภท ออมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม 
: หากนักเรียนต้องการที่จะกำหนดวันเรียนเอง
ให้นักเรียนติดต่อกับทางสตูดิโอ เพื่อเชคตารางเรียน

และจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ
ในกรณีผู้เรียนต้องการยกเลิกคลาสเรียน หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 2 อาทิตย์
ทางสตูดิโอจะคืนเงินค่าจองคลาสให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าจองคลาสครับ
: ในกรณีผู้เรียนต้องการจะย้ายคลาสเรียน ให้ชำระค่าเรียนในส่วนที่เหลือทั้งหมด
และติดต่อขอตารางเรียนใหม่กับทางสตูดิโอได้เลยครับ มีสิทธิ์ขอย้ายวันเรียน
ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นนะครับ 
: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกามาครับ
: หากมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเปิดการเรียนได้ตามปกติ
ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเวิร์คช็อป โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเรียน และจะโอนเงินค่าจองคลาสคืนให้เต็มจำนวนครับ
: สำหรับวิชาBeginning, Intermediate, Advance ศิษย์เก่าสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่อีกครั้งโดยชำระเพียงค่าวัสดุ 2,000บาทต่อรายวิชา
เชคตารางเรียนกับทางสตูดิโอได้เลยครับ 

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า