INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ระเบียบการเรียนระหว่างสถานการณ์ โควิท-19
1. ผู้เรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเรียนเสมอ
2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนและระหว่างเรียนอยู่เสมอ
3.
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5C และไม่มีอาการไออยู่ตลอดเวลา
4. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรบกวนกักตัวให้ครบ14 วัน ก่อนการสมัครเรียน
5. แสดงหลักฐานการฉัดวัคซีน
6. ตรวจโควิทด้วย ATK ล่วงหน้า1 วัน ก่อนวันเริ่มคลาส จากนั้น
วางผลตรวจ ATK ลงบนกระดาษและเขียนชื่อนามสกุลของผู้เรียนกำกับ
ถ่ายภาพทั้งหมดส่งมาที่ lohameka@gmail.com 
*ระยะเวลาเรียนมากกว่า 7 วัน ทางสตูดิโอจะแจ้งให้ตรวจเป็นระยะครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลื่อนคลาส
โดยทางสตูดิโอจะแจ้งผู้เรียนให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการส่งข้อความ
ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ทางนักเรียนได้แจ้งไว้ ขอบคุณมากครับ

ตารางเรียนเดือน : ตุลาคม 65
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
3.4.5 ตุลาคม, จันทร์-พุธ
15.16.17 ตุลาคม, เสาร์-จันทร์

13.00-18.00น. เรียน 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
* 3.4.5.7.10.11.12 ตุลาคม, จันทร์-พุธ+ศุกร์+จันทร์-พุธ
13.00-18.00น. เรียน 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
* 15.16.17.18.19.21.22 ตุลาคม, จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์.เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียน 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion

-Intensive jewelry making & design 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
* 3.4.5 / 7 / 10.11.12 / 23.24.25.26 / 28.29.30.31 ตุลาคม
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์.เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียน 15 วัน ค่าเรียน : 32,000 บาท Promotion

* 15.16.17.18.19 / 21.22.23.24.25.26 / 28.29.30.31 ตุลาคม
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์.เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียน 15 วัน ค่าเรียน : 40,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : พฤศจิกายน 65
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
11.12.13 พฤศจิกายน, ศุกร์.เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น. เรียน 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
11.12.13.14.15.16.18 พฤศจิกายน, ศุกร์-พุธ+ศุกร์
13.00-18.00น. เรียน 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design 
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
11.12.13.14.15.16 / 18.19.20.21.22.23 / 25.26.27 พฤศจิกายน 
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์.เสาร์.อาทิตย์
13.00-18.00น.
เรียน 15 วัน ค่าเรียน : 40,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
1 พฤศจิกายน, อังคาร
12.00-18.00น. เรียน 1 วัน ค่าเรียน : 5,000 บาท
-Keum boo วิชาการตกแต่งแผ่นทองคำบริสุทธิ์ลงบนผิวโลหะเงิน
2 พฤศจิกายน, พุธ
13.00-18.00น. เรียน 1 วัน ค่าเรียน : 5,000 บาท
-Enameling วิชาการเคลือบและตกแต่งแก้วสีลงบนผิวโลหะ
4.5 พฤศจิกายน, ศุกร์-เสาร์
13.00-18.00น. เรียน 2 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
6.7.8 พฤศจิกายน , อาทิตย์.จันทร์.อังคาร
12.00-18.00น. เรียน 3 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : ธันวาคม 65
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
29.30 พฤศจิกายน + 2 ธันวาคม, อังคาร.พุธ.ศุกร์
13.00-18.00น. เรียน 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
29.30 พฤศจิกายน + 2.6.7.8.9 ธันวาคม,
อังคาร.พุธ.ศุกร์.อังคาร.พุธ.พฤหัส.ศุกร์
13.00-18.00น. เรียน 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion

ตารางเรียนเดือน : มกราคม 66
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
9.10.11มกราคม, จันทร์-พุธ
13.00-18.00น. เรียน 3 วัน ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
9.10.11.12.13.16.17 มกราคม, จันทร์-ศุกร์+จันทร์-อังคาร
13.00-18.00น. เรียน 7 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม, จันทร์-ศุกร์
13.00-18.00น. เรียน 15 วัน ค่าเรียน : 32,000 บาท Promotion
-Basic wax modeling
วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
18.19.20 มกราคม, พุธ-ศุกร์

12.00-18.00น. เรียน 3 วัน ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
21 มกราคม, เสาร์
12.00-18.00น. เรียน 1 วัน ค่าเรียน : 5,000 บาท

ขั้นตอนการจองคลาส
1. เลือกตารางเรียนที่กำหนดไว้ในเวปและเชคกับทางสตูดิโอว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่
2. ทุกวิชาเรียนชำระ 5,000 บาท/คน เพื่อจองคลาส
โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่มาเรียน
ยกเว้น Elective class ชำระเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

3. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
ชื่อนามสกุล, วิชาเรียน, วันที่เรียนและ
เบอร์โทรติดต่อ
มาที่อีเมล์ lohameka@gmail.com
4. คลาสจะถูกจองเมื่อทางสตูดิโอได้รับค่าจองคลาสและข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนครับ
* ผู้เรียนสามารถติดต่อทางสตูดิโอเพื่อเลือกตารางเรียนเองได้ครับ
แต่จะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

* หากผู้เรียนไม่มาเรียนตามวันที่ได้จองคลาสไว้ จะถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ครับ
* เมื่อผู้เรียนทำการจองคลาสเรียบร้อยแล้วแต่เกิดมีปัญหาด้านสุขภาพ 
รบกวนแสดงใบรับรองแพทย์ เพื่อทำการหาวันเรียนใหม่
( ผู้เรียนจะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือเพื่อทำการจองวันเรียนใหม่ ) 
แต่จะไม่สามารถยกเลิกคลาสได้ครับ

บัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต TTB สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกา
: ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนเวิร์คช็อปหากมีเหตุจำเป็น
โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และจะแจ้งวันเรียนใหม่ให้ทราบครับ
: สำหรับวิชา Beginning, Intermediate, Advance
ศิษย์เก่าสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่อีกครั้ง โดยทางสตูดิโอ
จะลดค่าเรียนของแต่ละวิชาให้ 50% สามารถเชค
ตารางเรียน
กับทางสตูดิโอได้เลยครับ

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า